Wong Shun Leung

Foto Ed Blom

Bijnamen van Wong waren: king of the challenge fight (of) King of Talking with hands

Wong Shun Leung is geboren in Hong Kong op 8 mei 1935 als oudste zoon van een Kantonese geneesheer, die hem zijn kennis doorgaf.

De thans als geneesheer en herbalist bekendstaande man was al sinds zijn jongste jaren ondersteboven van vechten. Omdat zijn vader goed bekend was in de plaatselijke Kung Fu-scene kreeg hij vaak de gelegenheid om de vechtstijlen te bekijken en hun kwaliteiten te bewonderen. Al vroeg begon hij zich te interesseren voor de daken van de flats en afgelegen parkeer terreinen, omdat daar de meeste bendeoorlogen en persoonlijke geschillen uitgevochten werden. Wong leerde al vroeg e aldaar geldende wet kennen, ‘Sla eerst en vraag later”.

Wong Shun Leung kreeg contact met leerlingen van verschillende vechtstijlen, die hem tot een Kung Fu studie motiveerden.

Op de leeftijd van 15 tot 16 jaar probeerde Wong Shun Leung verschillende Kung Fu stijlen uit. Hij begon met Thai Chi Chuan. Al snel werd hij geconfronteerd met het westerse boksen. In het boksen zag hij goede praktische toepassingen en hij begon regelmatig te trainen. Toen Wong Shun Leung zijn toenmalige boksleraar bij vergissing te hard trof, raakte deze geïrriteerd en viel hem aan. Wong, uit zijn neus en mond bloedend is het desondanks gelukt om zijn leraar in een hoek te dringen en hem K.O. te slaan. Na deze dag is Wong gestopt met boksen, hij had het respect voor deze leraar verloren.

Wing Chun Kung Fu was in deze tijd nauwelijks bekend en Yip Man was de enige leraar met naam. Wong Shun Leung bezocht op zijn zeventiende de school van Yip Man. Wong observeerde de leerlingen bij de Chi Sou training. Deze bewegingen leken hem, in vergelijking met zijn bokservaringen, zeer onpraktisch en innerlijk lachte hij het Wing Chun uit. Al snel werd hij door een leerling tot een gevecht uitgedaagd. Al na enige seconden lag Wong zijn tegenstander op de grond. Yip Man vroeg hem ietwat onthutst, of Wong tegen één van zijn oudste leerlingen wilde vechten. Wong nam de uitdaging aan, en had wederom geen probleem het gevecht te winnen.

Yip Man zag dit als een uitdaging en vocht nu zelf tegen Wong. Wong herinnerde zich de gebeurtenis met zijn boksleraar en dacht dat hij het tegen de 59 jarige Yip Man makkelijk zou hebben. Met veel voetenwerk en snelle bewegingen wilde hem vermoeien. Yip Man was echter zeer tactisch en manoeuvreerde Wong in een hoek. Toen deze een trap wilde maken, wed hij door Yip Man uit zijn evenwicht gebracht. Wong viel tegen de muur en Yip Man overbrugde e afstand snel en maakte met enige slagen duidelijk, dat als hij gewild had, Wong zwaar had kunnen verwonden. Ed lichaamscontrole en snelheid van Yip Man veraste Wong voledig en hij wist dat hij zijn meester gevonden had.

De volgende dag vocht Wong opnieuw, ditmaal tegen Yip Poh Ching, één van de beste leerlingen van Yip Man. Yip Poh Ching won met gemak. Dit overtuigde Wong volledig en hij werd een officiële leerling van Yip Man.

De toentertijd 60 jarige Yip Man observeerde de zeer hard trainende en ambitieuze Wong. Hij vertelde zijn oudste leerling, Leung Sheung, dat hij ervan overtuigd was dat zijn Wing Chun, Wong na een jaar bekend zou maken in Hong Kong. Yip Man vergistte zich. Het duurde geen jaar, maar slechts drie maanden. Wong woog toentertijd ongeveer 53 kilo, hij nam elke uitdaging aan en kwam steeds als winnaar uit de strijd. Tussen zijn achttiend een negentiende jaar vocht Wong meer dan zestig gevechten. Wong wekte bij sommigen afgunst op en zo kwam het dat er mensen betaald werden om tegen hem te vechten. Wong had bereikt dat Wing Chun het onderwerp van gesprek werd in Hong Kong. Eindelijk was er een stijl die werkelijk succesvol was.

Williiam Cheung, een eveneens bekende Wing Chun vechter, introduceerde Lee Siu Lung (Bruce Lee) bij Vin Tsun. Wong merkte al snel dat Lee zijn Wing Chun studie niet serieus nam, lui was en daadoor langzaal leerde. Kwam hij met de wet of een tegenstander in conflict, dan ging hij er vanuit dat Willlianm of zijn vader hem wel uit de problemen zou halen.

Toen William, die als vechter het voorbeeld was voor Lee Siu Lung, naar Australië vertrok, voelde Lee zich verlaten in een agressieve omgeving. Hij wendde zich tot Wong Shun Leung om serieus Wing Chun te leren. Vanwege zijn veranderde trainingsinstelling wilde hij privé-les van Wong, edze bedankte daar echter voor. Lee was niet voor één gat te vallen, en liep na school snel naar het huis van Wong, om daar voor zijn medeleerlingen aan te komen. Toen deze kwamen beweerde hij met een treurige uitdrukking op zijn gezicht dat Wong er niet was. Iedereen ging naar huis, maar Lee Siu Lung keerde terug en kwam zo tot zijn gewenste privé-les. Gedurende anderhalf jaar onderrichtte Wong bijna dagelijks de slimme en vindingrijke leerling.

Al snel voelde Wong, dat Lee’s kracht in het Chi Sou lag. Zijn reflexen ontwikkelde zich zo goed, dat hij in staat was op elke aanval en op elke krachtwerking van de tegenstander te reageren. Zijn training zou zeker aangehouden hebben om het Wing Chun in zijn geheel te leren, maar de ouders van Lee stuurde hun zoon, op grond van zijn gecompliceerde levensloop, naar de USA. De vriendschap tussen Wong en Lee verwaterde en beperkte zich tot het schrijven van brieven of een bezoek wanneer Lee filmopnamen of een bezoek aan zijn ouders in Hong Kong was.

Toen Lee in de USA begon met het onderrichten van Wing Chun, wendde hij zich steeds weer tot Wong om helderheid te verkrijgen over verschillende technieken. Wong die een vechter is, was Lee’s idool. Voordat een situatie optrad, had Wong de reactie al in zijn hoofd. Toen Lee kort voor zijn dood in Hong Kong weer een keer bezocht, raakte hij in een langdurige discussie met Wong over de theorie en technieken van het door hem ontwikkelde Jeet Kune Do. De kern van de discussie was, dat behalve Lee, niemand anders het systeem kon leren. Lee had zijn systeem nooit moeten ontwikkelen. Zonder de grondbeginselen van het Wing Chun zou niet één leerling in staat zijn, zijn systeem te beheersen. Lee zelf heeft het Wing Chun traditioneel en stap voor stap geleerd. Hij vocht op straat , om ervaring op te doen en probeerde deze vervolgens in een nieuw systeem onder te brengen. Chi Sou is een belangrijk element van het Wing Chun systeem. De nieuwe lesmethode leken onmogelijk. Een schakel in de ketting miste. Wong probeerde Lee duidelijk te maken, dat hij meer geduld moest opbrengen. Wong is vandaag de dag erg openhartig. Zijn lesmethoden lijken autoritair en traditioneel, maar hij is altijd bereid om zijn leerlingen te adviseren en hun vragen te beantwoorden. Ook geeft hij les, in tegenstelling tot Yip Man, aan niet chinezen. Wong is een schoolvoorbeeld van een mens die tot zijn kunst verworden is. Hij begon als een talentvolle vechter en bestudeerde de fysieke en psychische aspecten van het Wing Chun en werd één met het Wing Chun. Hij is een man, die naar gelang de situatie een zachte of harde stem gebruikt. Hij kent zijn grenzen en daardoor ook de grenzen van anderen. Hij wekt rust, ontspannen en in zijn doen en laten onverstoorbaar.

Tekst: Philipp bayer
Vertaald door Han Brens (1996)

Wong Shun Leung - Yip Man - Simo

 

Wong Shun Leung - Yip Man

Foto stuk van groepsfoto: bron van Rob Vogel sr. Wing Chun Associatie.

Wong Shun Leung
Seminar in Den Haag - Nederland - 23, 24 & 25 Juni 1995

 

Na 2 weken in coma te hebben gelegen door toedoen van een hersenbloeding,
is in een ziekenhuis te Hong Kong op 61 jarige leeftijd overleden, onze Wing Chun Grootmeester

Wong Shun Leung met zijn vrouw. Wong had 3 kinderen

Silvano bij de laatste rustplaats van Wong Shun Leung 2013

John Wong (zoon van Wong Shun Leung) en Silvano Bonafe 2013

 

Home