Wing Chun is een Wetenschap

En zo als in elke wetenschap botsen wetenschappers wel eens met elkaar.
Dit omdat ieder met hun eigen feiten komen. Dan is het aan jou welke feiten je beter vind onderbouwd en welke feiten niet van toepassing zijn. Helaas zien veel mensen het als een religie waarbij de leraar bijna als God gezien wordt en als je aan zijn woorden twijfel is het bijna godslastering.

Wanneer leraren en senior leerlingen bijeen komen om gezamenlijk te trainen zou het goed zijn als ze het systeem echt zouden door gronden. In plaats van enkel gezamenlijk oefeningen doen die men eerder heeft geleerd van hun leraar.

Oefeningen train je om technieken te verbeteren, soms ligt de focus op structuur, de anderen keer op reactie of omschakelen. Je wilt gewoontes aan leren en verkeerde gewoontes af leren.
Wat ik soms zie en ik zal zelf ongetwijfeld deze fout ook onopgemerkt maken, dat een oefening tegen concepten in kan gaan. Of dat het een verkeerde gewoonte is die je aan leert.
Daarom moeten we kritisch blijven en nadenken en de onderwerpen bespreken. Is het wel een oefening die ons goed doet. Onderzoeken of iets wel echt werkt, testen en kijken of het werkt.
Communiceer met elkaar over wat je ziet in de oefening, kloppen de concepten, misschien zie jij iets wat een ander over het hoofd gezien heeft.
Helaas wordt het Wing Chun soms bijna gezien als een religie in plaats van een wetenschap.
Er dient niet te worden getwijfeld aan alles wat de leraar ooit gezegd heeft.
Martial art is geen religie en de leraar is geen profeet, de leraar is een vertegenwoordiger van het systeem en is niet het systeem zelf.
Wing Chun is een wetenschap en we zouden er ook wetenschappelijk mee om moeten gaan.

Ik erger me ook wel eens aan mensen die zeggen, "Sifu zij" en dan komt er vervolgens geen technisch onderbouwd antwoord over waarom hij iets zij. Enkel hij zij. Met anderen woorden. Het is nu eenmaal zo omdat hij dat zij, punt. Neem nu maar aan dat het zo is en denk niet zelf na. Ga nu maar trainen en hou je mond.
Ik kan niet alles zo maar aan nemen als er geen technisch onderbouwd argument komt waar ik iets mee kan. En al zeker niet als mijn eigen technische onderbouwde inzicht botst met wat men wil dat ik train. Ik wil namelijk niet iets trainen waar ik niet achter sta. Ik ben namelijk bang om verkeerde gewoontes en of reacties aan te leren.
Soms wordt er gezegd, ja doe maar zo omdat je jou training partner moet helpen. Wanneer ik dan geen actie hoeft te maken is dat ok. Ik doe dan niks. Maar een reactie die niet klopt om je training partner te helpen is fout. Je bent op dat moment jezelf een andere foute reactie en of gewoonte aan, het aan leren. Verander dan de oefening zodat wat je wilt trainen wel goed getraind kan worden en waarbij beide personen iets goeds traint. En dit kan altijd... Een stoot of trap aangeven wat je zelf niet wilt trainen is geen reactie maar een bewuste beweging. Daar denk je over na, dus dan train je geen foute reactie of gewoonte, dat is prima.
Dat mensen alleen maar domweg volgen, komt ook door de maatschappij waar we in leven.
We worden op school al geindoctrineerd dat we moeten luisteren wat de leraar zegt. Hij heeft gelijk, neem gewoon aan en volg. Vervolgens gaan we werken en de meeste mensen gaan bij een bedrijf werken waar ze ook weer moeten doen wat er gezegd word. We worden ook zo geprogrammeerd om orders op te volgen zonder zelf na te denken. Dus gaan we kopiëren en niet meer nadenken. Met kopiëren is het probleem dat je ook alle fouten kopieert en het systeem nooit zal doorgronden en begrijpen, je wordt slechts een kopie van...

Het is voor mij belangrijker de waarheid te weten dan gelijk te krijgen.
Een ander probleem is dat vaak de leraar de leerlingen geen ruimte geven om in discussies te gaan. Vaak komt dit door ego, de leraar vindt dat hij het allemaal beter weet en de leerling moet gewoon volgen en luisteren. Ook als die leerling al decenia traint en het systeem goed begrijpt.
Het gebeurt ook dat leerlingen dan weer de houding aan neemt. Tja ik ben het er niet mee eens, maar wie ben ik.
Zo ben ik zelf ook meestal wel moet ik zeggen. het is ook niet altijd makkelijk om tegen de gevestigde orde in te gaan, je hebt ook respect naar je leraar, dat zit soms gevoelsmatig in de weg. Maar eigenlijk zou je overal over moeten kunnen praten.
Het moet eigenlijk gewoon mogelijk moeten zijn om kritisch te zijn in een school. Op deze manier filter je de fouten uit het systeem. De leraar heeft het echt niet altijd goed. Ik ben zelf leraar en ik leer ook veel van mijn leerlingen. Het is voor mij belangrijker de waarheid te weten dan gelijk te krijgen.
De openheid moet wel worden geboden door de leraar die les geeft.
Alleen zo kun je als groep verder ontwikkelen, anders zal er ongetwijfeld onopgemerkt stilstand en achteruit gang optreden.


Stromingen
We zien verschillende stromingen binnen ons systeem.
Toen Ip Man overleed waren vele leerlingen van hem in eens leraar en verschillende stromingen zijn toen ontstaan.
Je kunt niet zeggen het ene is fout en het ander is goed, zo zwart wit is het niet.
Het is wel zeker zo dat sommige stromingen veel beter zijn dan de ander.
Maar soms zie ik ook goede dingen in stromingen waar ik totaal verder niet achter sta.
Maar ook minder goede dingen in stromingen waar ik meer van had verwacht.

Wanneer men alleen maar wil horen van één leraar en zonder enig onderzoek open te staan voor geen enkele andere leraar of stroming, is het met name de ego en arrogantie van mensen om alles wat ze zelf niet volgen af te wijzen en verder niet te kijken.
Helemaal merkwaardig is het als het om de zelfde stroming betreft.
Mensen worden vaak ook aangeleerd dat ze geluk hebben dat ze bij deze betreffende leraar zijn. Want hij is de beste en er zijn geen andere die in zijn buurt komen.
sommige leraren gaan nog verder en verbieden zelfs dat hun leerlingen ergens anders mogen gaan kijken.

Elke leraar is anders
Bedenk even dat alle voetballers het zelfde spel spelen maar toch zijn ze allemaal anders.
Dit geld ook voor alle trainers, elke trainer of leraar ontwikkelt zich verder op zijn eigen manier.
Alhoewel de meeste leraren zich helemaal niet ontwikkelen en alleen maar wat kopieren wat ze ooit gehoord en gezien hebben.


De Basis van het systeem zijn de vormen en concepten.
Dit is de reden waarom men eerst de vormen moest leren vroeger, nu gaan we wat sneller omdat deze tijd dit niet toe laat.
Mensen accepteren het nu niet als men een jaar lang alleen maar 1 vorm trainen en wat basis trainen.
Vroeger moest men ook eerst al het voetenwerk eerst trainen voor men verder ging, dit werkt helaas ook niet meer echt in deze tijd.
Alles wat je traint moet gebaseerd zijn op de vormen en de concepten.
Nu kan het ook heel goed zijn dat de vormen zijn veranderd in de tijd.
Ik zie stromingen die de 1e, 2e en 3e vorm totaal anders doen dan wij.
Als ik naar de drie hand vormen kijk die wij zelf hanteren is het vrijwel identiek aan die van Wong Shun Leung en daarom doen wij de Wong Shun Leung stroming.
Maar ook binnen deze stroming zijn er verschillen, per leraar en school.

Aanpassen of verbeteren hoeft niet echt een verbetering te zijn.
Fouten kunnen ook al eerder ingeslopen zijn, dus het is ook niet zo dat aanpassingen altijd per definitie verkeerd hoeft te zijn.
Ik heb aanpassingen of veranderingen gezien die ik persoonlijk niet goed vind en daarom ook niet over neem.
Daarom ben ik tegen het veranderen van vormen, ik ben wel voor om andere training methodes toe te voegen in de school.
Na dat ik ze eerst maanden lang heb getest om alle fouten er uit te halen en bewust te worden van wat ik doe. Maar alles is nog altijd berust op de concepten en terug te vinden in de vormen anders zou ik ook niet mijn training kunnen verantwoorden.
Ik zeg ook altijd ik verzin niks nieuws, alles is terug te vinden in het systeem.
Als je stil staat in je ontwikkeling moet je jou training methode aanpassen, zo werken alle goede trainers in diverse sporten.

Een leraar die geregeld nog spart en dus vecht ervaring heeft, zal geen nieuwe dingen bedenken die niet kunnen.
Een leraar die al 10 jaar niet meer echt spart of vecht en dan dingen gaat veranderen lijkt ook op afdwaling.
Uit welke ervaring haalt hij deze nieuwe inzichten dan?

Wat is de correcte interpretatie?
De interpretatie kan eigenlijk maar op één manier correct zijn, je kunt niet zeggen nu hou ik me aan het principe de kortste weg en dus is het goed wat ik train, als je tegelijkertijd andere concepten niet aan houd.
Structuren kunnen maar op één manier correct zijn, zo als de vormen je vertellen.
Wanneer structuren die je traint niet over een komen met die uit de vormen, klopt iets niet.

Wil je het goed doen, moet je, je aan alle concepten en structuren houden!

 

Het gevaar wat dreigt voor de toekomst.
In de tijd van Ip Man en daar voor, werd het systeem continue in de praktijk getest en daarmee filter je alle onzinnigheden er uit. Wanneer je echte klappen krijgt ga je geen onzin trainen.
In de afgelopen 30 jaar dat ik train heb ik het Wing Chun 2x moeten toepassen in de praktijk en met een Pak Sau stoot was ik al klaar. Dus echt in de praktijk testen is niet meer aan de orden. Het gevaar dreigt nu dat we afdwalen en gaan fantaseren. We moeten daarom kritisch blijven nadenken en met elkaar communiceren over vraagstukken in plaats van domweg volgen en kopiëren. Testen werkt iets wel of niet, en werkt het niet, train het dan ook niet. Of pas het aan zodat iets wel mogelijk is, binnen de concepten van het systeem uiteraard.
De training kan niet bestaan uit enken doen. Je hebt zowel theorie als praktijk nodig. Het zelfde is met alles wat je leert in je leven. Theorie en praktijk moeten elkaar ondersteunen. beide zijn cruciaal om verder te komen. Ik denk wel eens dat 75% training en 25% uitleg en theorie in een les een goede verhouding zou zijn om een systeem als deze te kunnen doorgeven en beter te doorgronden.

Overdracht in de tijd
Als we de vormen van het systeem maar zuiver houden voor de volgende generatie.
Wanneer er een leraar wat minder goed is in de stamboom dan kan een volgende generatie alles weer herleiden uit de vormen en concepten zo als het bedoeld was.
Ook al heeft hij dit zelf niet zo gekregen van zijn leraar.
Je moet altijd denken was het zo bedoeld door onze voorvaderen die dit systeem ontworpen en bedacht hebben.
Komt het overeen met de concepten van dit systeem en kan ik het terug vinden in de vormen.
Test dingen uit in sparren om te zien of het wel echt werkt.

Een ander beeld wat ik zie in de toekomst van de VTKFAE
Wanneer Philipp Bayer, hoofd ven de vereniging in Europe zou stoppen of er op een dag niet meer zou zijn. Dat de vereniging uiteenvalt. Er is niet iemand specifiek die zijn rol in zou kunnen nemen, zo als ik dat zie. Er zullen wel leraren onderling contact blijven houden, maar daar zal het ook bij blijven. Dan ontstaan er allemaal eilandjes. Het logo is dan ook niet meer helemaal kloppend. Aangezien er Associatie Europe in staat. Maar goed met de vormen en de kennis van de concepten moet je alles terug kunnen herleiden hoe men alles bedoelt heeft. Men kan zichzelf verder ontwikkelen. Na een X aan tal jaren heb je in wezen je leraar ook niet meer nodig. Uiteraard is het goed om bij hem te blijven trainen. Je traint immers met iemand met veel ervaring en dat is uniek op zich. Je hebt nu eenmaal goede mensen nodig om me te trainen op je eigen niveau. Altijd beter dan alleen. Soms is de situatie anders wanneer de afstand een rol speelt bijvoorbeeld.

Wing Chun is een systeem waar je alleen goed in kunt worden als je alle elementen traint en de theorie goed begrijpt
Om het systeem te begrijpen moet men leren denken in de taal van het systeem, die taal zijn de concepten en principes. Daarom is de theorie van uiterst belangrijk. Alles moet wetenschappenlijk onderboud zijn met natuurkundige argumenten.

Ik kan er dan ook niet achter staan dat men zegt, spring maar op, zo als je land sta je goed met je benen betreft gewicht verhouding. Ik kan me gewoon niet indenken dat mensen die dit systeem zo goed hebben uitgevonden. Zo'n perfect systeem dat men zo dacht. Niet echt een technisch onderbouwd antwoord. Een "Ip Man" zou zich om draaien in zijn graf. Hij zou zeggen waarom denk je dat we vormen hebben uitgevonden? ;) Die vormen vertellen je precies hoe je moet staan en lopen uiteraard.

Je hebt verschillende trainingsmethodes nodig om dit systeem te kunnen leren. met elke keer de focus op een ander element.
Vormen, Chi Sau structuur, oefeningen vanuit Chi Sau, losse oefeningen, verschillende spar methodes, Bewegelijkheid trainen, trappen trainen, enz...

Je moet opletten dat je niet te veel vast geroest zit in de zelfde oefeningen terwijl anderen dingen niet worden getraind.
Zo ben ik er van overtuigd dat als je niet voldoende spar uren maakt dat je dan nooit zal leren vechten. Als je alleen maar oefeningen doet, dat je enkel meester wordt in oefeningen en niet leert vechten. Dat als je niet voldoende traint in bewegen en trappen dat je voet werk niks zal worden. Dat als je niet goed na denkt over structuren dat je deze zal verwaarlozen. Dat als je de theorie niet goed begrijpt dat je verkeerd traint of dingen traint die niet van toepassing zijn, of nog erger tegen je werken. Dat als je niet goed test je afdwaalt en het systeem verloren gaat.

 

Home