Fase 1

Ontdekking

Prille beginner
Als nieuwkomer begin je met de 1e vorm, de Wing Chun stoot met knik.
Oefeningen als Pak Sau stoot, 1 hand Chi Sau. (Dan Chi)
In de eerste lessen: Oefeningen waarbij de aangever niks of bijna niks doet, er is nu vrijwel geen actie reactie.

2 Handen Chi Sau, alleen roteren van de armen.
Na enkele weken, 1 hand Chi Sau vervalt, omdat dit een eenvoudigere versie is van 2 handen. Als met 2 handen kan is de 1 hand versie niet meer nodig.
Simpele actie reacties, meestal met een Bong Sau reactie, omdat deze eenvoudig is.
Dan begint men met de 2e vorm, instappen en uit stappen (Tui Ma) vanuit Chi Sau. Lok Sau, simpele oefeningen vanuit Chi Sau. Losse oefeningen met lopen om de stappen aan te leren, in combinatie met een stoot en wering.
Je bent in de een ontdekkingsfase, wat Wing Chun eigenlijk is, je oefent meer dan dat je echt traint.
Leer ontspannen worden met de armen.

Voeten werk, de halve stap voorwaarts en terug, de stap schuim achterwaarts (Tui Ma) de overstap en Shiften vanuit basis Chi Sau stand.

Het eerste jaar train je voornamelijk je motoriek, het leren aansturen van 2 armen tegelijk.
En de aansturing vanuit de elleboog.

___________________________________

Fase 2

Ervaring

Beginner
( 1 jaar)
Nu train je actie reactie oefeningen waarbij snelheid wat opgevoerd kan worden.
Boks zak en muur zak training om de stoot te verbeteren.
Begin met stok training en de stok vorm.
Het duurt een jaar voor je een beetje ontspannen wordt, en voor je Chi Sau redelijk goed gaat.
Oefeningen met ongeveer 2 acties vanuit Chi Sau, of in losse drils.
___________________________________

Fase 3

Ontwaking

Gemiddeld niveau
( 2 jaar)
Complexere drils, series met 3 a 4 acties. (meer is ook niet nodig, want dan zijn mensen snel geneigd zich meer druk te maken over de volgoorden dan de uitvoering)
Oefeningen waarbij er meerdere uitkomsten mogelijk zijn, omdat de aangever meer opties heeft, dit is dan een overbrugging naar eerste versie van sparren.
Sparren op een gemoedelijke manier met een rustig tempo, er voor zorgen dat beide alleen Wing Chun bewegingen maakt.
Begin maken met de Dummy vorm de eerste set.
Nu wil je op snelheid actie reactie oefeningen realiseren.
Sparren op balkjes of gewoon vanuit Chi Sau, zonder voet werk, gedachten alleen bij de armen. (1e vorm sparren.)
vrij sparren met loopwerk, nu komt er ook bewustwording in de heup lijn en positie werk als men spart. (2e vorm sparren)
Sparren met meer tegenstanders. (3e vorm sparren)
Men begint ook met sparren met trappen. (2e vorm sparren)
Dummy training en dummy vorm.
Door te gaan sparen ontwaakt het systeem en wordt het geactiveerd,
Met sparren ga je pas zien dat het Wing Chun systeem werkt. Dit is de test fase waar je in bevindt.

___________________________________

Fase 4

Perfectionering

Gevorderde leerlingen
( 4 jaar)
De 3e vorm en mes vorm.
Training met messen.
Perfectioneren van timing en op zoek naar Balance, alles moet één geheel worden.

Training op zaterdag in de Master Class als niveau voldoende is en als men als leerling laat zien dat men ook wil. Loyaliteit en motivatie moet hierbij aanwezig zijn. Men moet minimaal 2x per week komen trainen. (Dit kan vaak al in 3 jaar)

Fine Tuning of perfectionering van het Wing Chun is de langste weg, die in deze fase ongeveer begint.

___________________________________

Fase 5

Doorgronding

 

Senior leerling
( 6 tot 8 jaar)
In deze fase hebben mensen vaak geen vragen meer, men kan zelf al achterhalen door te denken in concepten en door de vormen te ontleden.
Hier begint het echte doorgronden van het systeem, omdat men denkt in concepten.
Men is instaat om het gehele plaatje te zien en alle verbindingen te herkennen met de vormen en ideeën van het Wing Chun.
Dan is het goed om te beginnen met les geven aan beginners, omdat je dan nog beter moet nadenken in het systeem.
De filosofie van het wing Chun te leren begrijpen is het doorgronden van het systeem.
___________________________________

Fase 6

Bewustwording

Aspirant Leraar
( 8 tot 10 jaar trainen, van bekwaam naar bevoegd)
Een aspirant leraar is een assistent in de school die de school kan over nemen als de leraar er niet is.
Je bent dan al instaat om concept gericht te denken en je begint met het bedenken van oefeningen aan de hand van concepten en de vormen.
je bent instaat om alles in een oefening te analyseren terug te herleiden naar de vormen.
Je bent in de overgangsfase van leerling naar leraar.

Bewust worden van de eenvoud van het systeem. Door alle punten te connecteren het gehele plaatje zien.
je ziet alle abstracties waarom iets abstract is en wat de reden er van is.
Je herkend alles en hebt op alles een antwoord binnen het Wing Chun systeem.

Trechter effect, in het begin denken mensen vaak, wat is Wing Chun veel. 3 hand vormen dummy vorm, wapens, Chi Sau enz… Maar later ervaar je dat Wing Chun eenvoudig is en veel het zelfde is.
Eenvoud is niet het kenmerk van een beginner, het is de duur bevochten stempel van de meester.

___________________________________

Fase 7

Balance

Leraar ( Sifu )
(Na 10 tot 12 jaar)
Sifu betekend in het Chinees leraar.
Iemand kan leraar zijn zonder dat hij een school heeft.
Men dient een ruime ervaring te hebben in Wing Chun voor men een school kan openen.
Als je leraar wordt ga je een nieuwe fase in, het is geen eind doel maar een nieuw begin.
Je focus moet dan zijn, hoe krijg ik mijn leerlingen beter, uiteraard blijft men zelf trainen.
Inzicht krijgen wat je leerlingen nodig hebben voor training.
Je ontwerpt zelf oefeningen aan de hand van de vormen en concepten.

Je hebt als het goed is na 5 a 6 jaar leraar te zijn, eigen mensen (Senior leerlingen) om goed zelf mee te kunnen trainen.
Als leraar blijf je zelf trainen, je stopt pas met trainen als men te oud wordt of lichamelijke gebreken heeft.

___________________________________
~ Master in iets wordt je pas na minimaal 10.000 uur te hebben gemaakt, en het systeem te hebben doorgrond.
Voorbeeld: 8 uur trainen per week X 52 weken in een jaar, X 25 jaar = 10.400 uur.

~ Grand Master, Een titel die je pas kunt dragen als je leraren hebt opgeleid onder jou. Als je zelf al enkele decennia leraar bent en ruim over de 10.000 uren regel heen bent. Ip Man heeft zich zelf nooit deze titel gegeven, anderen hebben hem zo genoemd. Een ware Grand Master noemt zichzelf nooit Grand Master. Omdat hij weet dat hij nog niet alles weet en dat er altijd nog meer te leren valt.

Dit artikel is bedoelt om mensen een idee te geven hoe de ontwikkeling van leerling tot master er ongeveer uit ziet.
Hoe de stadiums er uit zien die men kan doorlopen.
Ook in andere lineage zou deze ontwikkelings weg ongeveer zo moeten worden weergegeven.

Let op dat de tijd schaal veel sneller of langzamer kan zijn. Als men meer traint per week of met privé lessen bijvoorbeeld die intenser zijn en waarbij je sneller leert. Bij prive lessen is de informatie overdracht ook groter.
Ook is iedereen individueel verschillend en is daarom deze tijd schaal niet helemaal realistisch. Er zit een groot grijs gebied in elke overgangsfase.
Elk mens is anders en iedereen ontwikkeld ook op zijn eigen manier.
Veel factoren spelen mee.
Zo als hoe veel tijd heb je er voor over? hoe fanatiek trainen je? Ben je er thuis ook mee bezig?
Intelligentie van elk individu. Leeftijd kan uitmaken, iemand die in de 20 is leert nu eenmaal sneller dan iemand in de 50. Echter heb ik zeer goede leerlingen die in de 50 zijn begonnen. Je bent dus niet snel te oud om Wing Chun te leren.

Ik ben een tegenstander van graduaties en kleurtjes, kleurtjes is leuk voor kinderen.
Maar ik zie ook wel dat mensen graag een beeld hebben waar ze zich ergens bevinden op hun weg.
Een vorm van levels als herkenning, men wil graag een beeld hebben waar ze nog naar toe kunnen gaan.

Het is onzin om te denken dat men 20 a 30 jaar nodig heeft om Wing Chun te leren.
het is bedoeld om in 3 jaar er mee te kunnen vechten en in 10 jaar leraar te moeten kunnen zijn.
Alles ligt aan u zelf, gebrek aan zelfdiscipline maakt elke vorm van succes onmogelijk.
Ik ben er van overtuigd dat iedereen het kan leren, als je maar wilt en er voor gaat.

Sifu: Silvano Bonafe

HOME