Mechanica van het Systeem

Abstractie van bewegingen VS applicaties
Mensen zijn geneigd alles in hokjes te stoppen en dat alle tools maar voor één ding bedoeld kan zijn.
Maar een Tan Sau kan zowel abstract zijn, als stoot bedoeld maar ook als een applicatie dus een wering.
Je kunt met een klauwhamer ook spijkers in de muur slaan maar ook de achterkant gebruiken om een spijker uit de muur te halen.
Zie niet alles abstract maar ook niet als toepassing, het kan beide waar zijn.
Als je iets als toepassing ziet en wilt gebruiken test het uit of het kan en houdt je aan de concepten van het systeem.

 

 

Hoe werkt de mechanica van het systeem, een aantal inzichten op een rij.

Wu Sau
De Wu Sau is eigenlijk de enige verdediging. Een pak Sau of Tan Sau enz. zijn weringen waarmee je ruimte maakt voor je eigen stoot. Maar Wu Sau is echt de verdediging en daarom meest belangrijk.
De 1e vorm begint met je stoot en je Wu Sau.
Deze 2 technieken zijn eigenlijk het meest belangrijk van het systeem.
Wanneer je een Wu Sau hebt kun je bijna niet geraakt worden.
Vandaar ook het concept wanneer één arm naar voren gaat trek je de anderen terug.
Behalve dan als je in de aan val bent, want een aanval is een verdediging op zich. En de beste verdediging.
Wanneer je geen Wu Sau hebt maak je in veel gevallen een Bong Sau, met deze Bong Sau reset je als waren je Wu Sau. Zodat je weer in een goede situatie zit.
Als je een Wu Sau hebt en je hand staat bij je schouder denkt men vaak dat je Wu Sau niet in het midden is. Echter je weert niet met je hand maar met je onder arm en die is nu wel in het midden. Het zelfde geld voor Bong Sau.
Ik noem de Wu Sau de (kaart) Ace van het systeem, je kunt 10.000 uur een harde stoot trainen maar als je jou tegenstander niet kunt raken omdat hij een goede verdediging heeft en hij raakt jou wel, dan verlies je als nog. Daarom is een verdediging het belangrijkste. De Wu Sau is je verdediging.

Bong Sau
3 momenten dat je Bong Sau gebruikt.
(1) Als iemand aan je arm trekt kun je naar Bong Sau roteren. Zo als in de 2e vorm 1e set. ook de eerste Bong Sau in de dummy vorm. Daar wordt ook aan getrokken, ander zou de Bong van onderen moeten komen.
(2) Als je geen Wu Sau hebt en beide armen worden gekruist naar beneden gehaald kun je met de onderste arm terug roteren naar Bong Sau. nu komt de Bong Sau meer van onderen. zo als in de 2e vorm 2e set.
(3) Als iemand van buiten jou stoot onderschept naar het midden toe. Dan neemt hij de midden lijn over en dan kun je met je stoot roteren naar Bong Sau.

Als iemand je arm weg slaat of trekt vecht je daar niet tegen je laat dit altijd toe.
Je lost het probleem altijd op met je anderen arm. Zo vecht je niet tegen de kracht van de tegenstander.
Je anderen arm lost dus altijd het probleem op. Op 2 uitzonderingen na:
(1) Wanneer iemand aan je arm trekt kun je in Bong Sau roteren.
(2) Wanneer iemand je Bong sau naar beneden duwt of slaat, roteer je naar Wu Sau, Tan Sau of Stoot.

Een argument hier tegen is dat je soms wanneer iemand je arm weg slaat aan de binne kant je met je elleboog terug komt of je met Wu Sau de eerste kracht afweert vervolgens Man Sau maakt. Maar dit zijn ondersteunende technieken om tijd te winnen.
Wanneer iemand echt sterk is, kun je daar niet mee winnen. Het zijn dus daarom geen echte oplossingen.

Bong Sau is erg snel te leren en uit te voeren, maar het heeft ook een nadeel.
Je maakt niet direct een stoot bij Bong sau. Het is daarom ook niet de beste oplossing.
Je traint later ook andere oplossingen in de zelfde situatie waarbij wel direct een stoot zit.
Maar het blijft altijd zo werken dat als je even wat laat bent of niet oplet je toch automatisch naar Bong sau gaat.
Maar goed alles is beter dan een klap krijgen.

Pak Sau
Pak Sau weer je mee, of je maakt ruimte voor je stoot.
Je Pak Sau is ver uit de snelste wering die je kunt maken, maar zeker niet de sterkste.
Maak je Pak Sau niet schuin vooruit richting de schouder van de tegenstander!
Deze Pak sau kun je gewoon met spierkracht tegen houden. Het is dan ook geen Pak Sau maar een Man Sau.
Maak de Pak Sau altijd zijwaarts naar je eigen schouder met je sturing vanuit je elleboog voor begrenzing. Je neemt de stoot mee in je beweging. Zie 1e vorm.
Pak Sau binnenkant arm, maak je alleen als je geen Wu Sau hebt, is dan een nood oplossing, je reset weer je Wu Sau.

Tan Sau
Met de Tan Sau kun je een wijde stoot onderscheppen. Dit kan ook met Lap Sau zie 2e vorm.
Maar je kunt ook Tan Sau gebruiken op het moment dat jou stoot wordt onderschept. Dan roteer je naar Tan Sau zo pak je meer het midden over, je schakelt dus over omdat je herkent dat je vast gaat lopen.
Tan Sau is ook vaak in de training abstract voor een stoot, omdat je met Tan Sau je elleboog beter in het midden kan brengen.

Lap Sau & Jat Sau
Een Lap Sau is eigenlijk een halve Jat Sau.
Een Jat Sau trek je aan de arm met een shock.
Je wilt meestal hard aan iemand zijn arm trekken, maar in een oefening als Bong Sau, Lap Sau zou het zo zijn dat je telkens een harde ruk krijgt aan je arm wat niet zo fijn trainen is. Daarom maak je met trainen een Lap Sau maar in de praktijk meestal een Jat Sau.

Lap Sau (en Tan Sau) kun je ook een wijde stoot mee weren of een hoek stoot.
Als je een Tan Sau hebt kun je roteren naar Lap Sau, als je een Lap Sau hebt kun je roteren naar Tan Sau. Om zo altijd rotatie kracht te genereren.
Als je positie al een Tan Sau is kun je niet roteren naar een Tan Sau.
Als je positie al een Lap Sau is kun je niet roteren naar een Lap Sau.
Dus wat je maakt is weer afhankelijk van je situatie waar je op dat moment in zit, uiteraard, niet wat je wilt maken maar wat je op dat moment kunt maken.


Lan Sau
Lan Sau betekend blokkade arm, vergelijkbaar met de balk in de deur die de deur vergrendelt.
Lan Sau is geen wering, daar zijn anderen technieken voor.
Lan Sau kun je gebruiken om los te komen wanneer je opgesloten bent, zie 2e vorm 2e set 1e techniek. Lan Sau met een vuist.
Maar je kunt er ook iemand mee weg zetten / controleren voor een kort moment.
Soms hebben mensen de illusie dat ze met Lan Sau iemand kunnen blijven controleren echter is dit alleen als de tegenstander niet weet hoe hij er uit kan komen.
Let op dat als je over de Lan Sau stoot je de Lan Sau terug trek, zie 2e vorm. Zodat je geen kruisend moment hebt. Kruisen leid altijd tot problemen en gaat in tegen de principes van het systeem.

Lan Sau kun je ook gebruiken om je Jat Sau te begrenzen in beweging om niet door te schieten.
Dus wanneer je een Jat Sau (Shock) maakt zink je met je elleboog zodat deze de begrenzing vormt. zie 2e vorm 1e set. ( Set van Bong sau naar Lan Sau en terug.) Of wanneer iemand tegen je arm duwt dat je naar Lan Sau draait zo als 2e vorm je laat zien in de 1e set.

Bil Sau
Deze beweging die meer in de 3e vorm en is er om los te komen
Wanneer iemand je elleboog opzij zet en je kunt niet meer naar beneden om er uit te komen.
En je kunt ook niet boven langs de arm weg halen zo als Bong Lap Sau.
Dan moet je wel eens onder door, beter is het nu om Bil Sau te maken dan de arm weg te trekken, weg trekken is voor de tegenstander makkelijker om beide armen van jou te kruisen naar beneden dan wanneer je Bil Sau maakt.

Po Pai
Vaak trainen we dan de Po Pai, ( dubbele palm stoot) wat ook abstract is uiteraard.
Een palm stoot op het lichaam is niet echt de beste manier om iemand uit te schakelen.
Een stoot in het gezicht is uiteraard veel beter.
We trainen de Po Pai omdat je nu een impact kunt maken bij je trainingspartner.
Een volle stoot in het gezicht kan natuurlijk niet met trainen.
Doordat je nu een impact hebt krijg je een terugslag in je armen en lichaam.
Nu kun je voelen of je goed in je stand staat, of je heup goed staat en je structuur correct is.
De Po Pai is dus alleen voor structuur check.
Je krijgt een terugslag die je voelt in je structuur, waarin je kunt voelen en zien of je stand goed is.
Soms is er wel een situatie dat je een Po Pai kunt maken, als je tegenstander uit balans is kun je hem dan verder uit balans brengen. Dan is de Po Pai wel een toepassing.
Maar Po Pai is meestal een training methode, en heeft geen directe toepassing.
Po Pai verbeterd met name je stand en je gelijktijdigheid met de armen.

Je maakt de Po Pai met dubbele palmstoot ook omdat je nu je heup wel recht moet houden.
Ook met Chi Sau zie je dat je door dat je met 2 armen contact hebt je heup automatisch recht houdt.

Het is ook erg goed in oefeningen te stoppen met een Po Pai, dan leer je weer de goede gewoonte aan om je heup recht te houden!

Een goede structuur training is wanneer je in Chi Sau draait vanaf je Bong sau naar binnen roteert en naar een palm stoot gaat en instapt. Nu moet je ook je heup recht houden.
Dit is een basis training voor je structuur. De ander kan 45c uit de lijn weg stappen en de elleboog inzetten, Maar toe laten is ook goed voor de aanvaller om zijn structuur te checken.
Dit is in wezen ook een Po Pai, je houdt nu je heup vanzelf recht.
Wanneer je nu je heup en schouder te veel naar voren brengt om harder te raken draait je heup, je gaat dan rijken met je arm, dit is niet goed voor elk vervolg. Je heuplijn krachtlijn vanuit lichaam, centerline staat dan verkeerd.


So Sau
Dit is een neergaande beweging in de 2e set van de Siu Lim tau (1e vorm) en aan het einde van de Chum Kiu (2e vorm)
De abstractie van de beweging is om in de 1e vorm de elleboog achter de palm te krijgen, neer waards is makkelijker dan voor je.
Dan is het een oefening om een stoot te verbeteren, om je sturing vanuit je arm te halen in plaats vanuit je pols.
Een toepassing kan zijn een rechte lijn naar beneden wat dan de snelste is op dat moment om een lage stoot te weren.
De So Sau met shift zo als in de 2e vorm kan ook met weg stap om een been te pakken.
Je kunt niet met een So Sau een been weg slaan, zie het als een Man sau in plaats van een Pak sau.
Je stapt zelf uit de lijn weg je hand gaat als extra, ook om informatie te krijgen van afstanden door contact te maken.
So Sau kun je ook als applicatie gebruiken als iemand je arm beet pakt en op je rug wilt draaien bijvoorbeeld dan breng je jou warm neer waards om er zo uit te komen.

Kwan Sau
Is een combinatie van Bong Sau en Tan Sau.
Je kunt er een stoot me weren of zelfs een hoge trap zie dummy vorm.
De structuur is extra sterk omdat beide armen verschillende structuren hebben die elkaar versterken.
Maar het is ook een abstracte training om je heup goed te krijgen in de juiste lijn.
Een betere praktische oplossing is Tan sau + stoot.
Maar als je deze traint kan het zijn dat je heup bij de stoot niet goed staat, te ver naar buiten. Dit komt ook omdat je geen echte inpact maakt met je vuist.
Nu kun je dit onopgemerkt fout doen.
Met Kwan sau kun je niet fout staan met je heup omdat je nu Bong Sau hebt en deze is korter, je moet wel dichterbij staan en je heup goed ingedraaid hebben.
Kwan Sau is dus vaak een abstracte training.

Fak Sau
Zijwaardes slag in de Siu Lim Tau (1e, 2e en 3e vorm)
Deze slag is erg hard wanneer je de heup goed in zet en je met de onder arm slaat.
Het is daar in tegen ook een aanval die makkelijk te weren is omdat hij vaak haaks op je arm terecht komt.
Een stoot kan er langs schieten en is moeilijker te weren.
Een Fak Sau is altijd als je lichaam zijwaarts staat ten opzichten van je tegenstander.
Je maakt een Fak sau nooit voor je.
De 1e en 2e vorm laat dit ook zien, je stoot is voor je, de Fak Sau is naast je.
Er is uiteraard een grijs gebied waar beide kunnen.
Er is ook een Fak Sau beweging in de dummy, die voorwaarts is in de 2e set. Deze is niet het zelfde.

Jam Sau
Je brengt je arm naar het midden en stuurt de elleboog aan zodat je vuist in de juiste lijn blijft naar je tegenstander.
Zie eerste Tan Sau set 1e vorm.

Hun Sau
Deze techniek zit in de 1e, 3e en dummy vorm.
De pols draait en slaat als een haak de arm weg vervolgens onderdoor of boven langs maak je een palm stoot.
In de 3e vorm shift je er bij om je heup er bij te gebruiken.
In de dummy heb je ook nog eens weerstand als je de Hun Sau maakt.
De Hun Sau maak je enkel als je voelt dat de tegenstander kracht gebruikt, dan kun je deze wegzetten.
Dit is ook waarom we deze minder gebruiken bij elkaar in sparren omdat we beide het zelfde systeem beoefenen willen we allebei ontspannen blijven en werkt deze techniek niet zo goed. Op straat zijn mensen vaak gespannen in de armen en dan werkt deze beter.
Met Hun sau leer je ook een neerwaartse beweging te maken met behulp van je elleboog om zo een begrenzing in de beweging te hebben.
Hun sau maak je ook op een Wrong Hand om van binnen naar buiten kant te gaan.

 

 

Soms helpt het om de overeen komsten te zien of de verschillen tussen technieken die op elkaar lijken of die met elkaar in relatie staan.

Relatie Tan Sau en Fok Sau
De Tan Sau verdedigd aan de buitenkant van je arm, de Fok Sau aan de binnenkant.

Het verschil tussen Pak Sau en Man Sau.
Pak Sau = om je tegenstander uit de lijn te halen, om ruimte te maken voor je stoot. Je maakt ook gelijk altijd weer Wu Sau na je Pak Sau.
Man Sau = om zelf uit de lijn te stappen, dan blijft je hand meer voor omdat je daar wilt zijn en niet terug wilt gaan naar Wu Sau.

Het verschil tussen Wu Sau en Tan Sau
Met de Wu Sau bedoel ik de dubbele schaar beweging die boven wordt gemaakt in het begin van elke vorm.
Wu Sau gaat altijd terug nooit naar voren. Je elleboog gaat naar buiten wanneer bewegingen terug gaan en door het midden als bewegingen naar voren gaan.
Tan Sau gaat altijd naar voren en roteer je de elleboog.

Overeenkomst tussen Bong Sau en Pak Sau.
In beide gevallen reset je altijd je Wu Sau.
Als je met Pak Sau je hand niet terug trekt kruis je en dat gaat in tegen de principes van het systeem.
Daarnaast je functie is ruimte maken voor je stoot of weren, na de Pak sau te hebben gemaakt kan hij terug omdat hij anders functieloos daar nog zou blijven dus trek je terug naar Wu sau. Behalen als je die arm nodig hebt om een andere aanval te maken.

Je maakt Bong Sau omdat je geen Wu Sau hebt, anders heb je betere opties.
Met deze Bong Sau reset je de Wu Sau. Als je Wu Sau hebt kun je bijna niet geraakt worden. Wu Sau is je verdediging.

Bong Sau Lap Sau in relatie met Wu Sau.
In beide gevallen heb je geen Wu Sau, Met Bong Sau Lap Sau heb je enkel een Wu Sau als je Bong Maakt, dan reset je de Wu Sau. Als je met deze oefeningen al een Wu Sau zou hebben, waarom maak je dan een Bong Sau als iemand je arm weg haalt met Lap Sau, dat zou dan niet nodig zijn. Als je Wu Sau hebt kun je gewoon onderscheppend stoten wat veel beter is dan Bong Sau.

In Chi Sau heb je geen Wu Sau en je kruist met je armen in de rotatie.
Maar dat is uiteraard abstract. Je hebt nooit met 2 armen op die manier contact. Chi Sau is een training methode geen realistische situatie. Wanneer iemand los breekt vanuit rotatie Chi Sau weer je vaak met Bong sau, omdat je op dat moment geen Wu Sau hebt.

Met Chi Sau rotatie, traint mijn rechter arm met mij tranig partner zijn linker arm. En mijn linker arm traint met zijn rechter arm. Dit is er om continue beide armen onafhankelijk en actief te laten werken.

Nu is je heuplijn ook altijd correct, je kunt nu niet scheef staan.

Bong Sau - Tan Sau in Chi Sau
Dit zijn je twee uiterste rotaties in het systeem.
De Bong Sau draai je tot je niet meer hoger kunt draaien en de Tan Sau draai je naar het midden tot je niet meer verder kunt draaien naar het midden.
Dit zijn de natuurlijke begrenzingen in de rotatie.
Het hele Chi Sau is gebaseerd op deze twee rotaties.
Ook al zit er met Chi Sau ook een Fok Sau en een Stoot bij.
Maar Fok Sau is het zelfde als Tan Sau alleen aan de andere kant van de arm.
Tan Sau is in wezen ook de stoot.
De stoot naar boven die wordt geweerd met Bong Sau is in wezen ook een Fok Sau.
Het gaat er om dat je binnen en buiten kant van de arm verdedigt vanuit gevoel met Chi Sau.
Als het om het draaien op zich gaat.

Fak Sau in relatie met Bong Sau.
Net als in de vormen maak je de Fak Sau zij waards als je dus niet recht voor iemand staat.
En je maakt de stoot recht voor je als je gewoon met je heup recht staat.
Dat verteld de vormen je, je maakt nooit een stoot naar de zijkant en een Fak Sau naar voren.
Uiteraard is er tussen recht voor je en zijwaards van je een grijs gebied waar beide kan.

Wanneer er aan je rechter arm getrokken wordt en je maakt met de zelfde arm Bong Sau en door deze shock komt je rechter been voor dan sta je scheef en maak je Fak Sau.
Dat doe je omdat je scheef staat, dit is nu de kortste weg.
Wanneer je met je linker been voor staat en je maakt met je rechter arm Bong Sau dan maak je meestal gewoon een stoot omdat je recht staat.

 

 

Silvano Bonafe

 

Home