Stok

Lok Dim Poon Kwan

Zoals ik gemerkt heb zijn er verschillende meningen over het moment waarop met het trainen van de lange stok begonnen moet of kan worden.

Er zijn mensen die zelfs van mening zijn dat het helemaal onnodig is en in Nuremberg vergeleek iemand het met de schermsport. Anderen schijnen er alles over te weten en beweren dat leerlingen in Hong Kong er pas aan het eind van hun ontwikkeling mee te maken krijgen.

Toen mijn leraar in 1986 voor de tweede keer naar Duitsland kwam, onderwees hij enkele van mijn leerlingen de beginselen van het trainen met de lange stok. De meeste leerlingen trainden destijds een à twee jaar bij mij. Ikzelf kende sifu Wong pas drie jaar!

Sifu Wong had verschillende redenen om zo vroeg hiermee te beginnen. Ten eerste was hij van mening dat de stok moeilijk te hanteren is en dat het gedurende lange tijd veel oefening vergt, om hiermee de ontwikkeling van het Wing Chun als geheel te beïnvloeden. Ten tweede beginnen de meeste pas met de lange stok als zij de top van hun bekwaamheid hebben bereikt, zodat er weinig tijd rest om ten volle van deze training te profiteren.

In staat zijn een opening te benutten is de basis van het systeem. Wanneer iemand dit niet kan, zal alle stootkracht en vechtlust voor niets zijn.

De training met de lange stok, en in het bijzonder de lage stand, draagt in hoge mate bij aan de toename van startsnelheid en sneller voetenwerk. Een andere belangrijke vaardigheid die door de verschillende stokoefeningen wordt ontwikkeld, is de kracht die uit het gehele lichaam komt. Zonder deze kracht zullen de stoten mechanisch blijven en zal de kracht afhankelijk zijn van de omvang van de armen van de beoefenaar. Zelfs iemand die al vijftien jaar "ArmVingTsun" beoefent zal er als een volslagen beginner uitzien wanneer hij met deze oefening begint. Helaas is hij nu alleen vijftien jaar ouder en heeft hij de invloed van vijftien jaar absoluut noodzakelijke stoktraining gemist.

Nog een belangrijk punt is het feit dat lange stok training niet alleen de stootkracht vergroot, maar ook de stootprecisie. Hiermee bedoel ik het vermogen om maximale kracht op een klein doel te laten landen. Meer hierover in mijn boek, dat enkele leerstukken van Wong Shung Leung - sommige handgeschreven en vertaald - over het gebruik van wapens zal bevatten.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er leerlingen zijn die de lange stok correct hanteren zonder de geringste kennis van de siu lim tao. Maar er zijn er ook die dit na vijf jaar hard trainen nog niet kunnen.

Moet de leraar daarom de lange stok van de behendiger persoon afpakken en de training ervan met vijf jaar uitstellen?

Moet je het kleurpotlood of krijtje van een kind afpakken dat een aangeboren tekentalent heeft, enkel en alleen omdat het daarvoor te vroeg is?

Moet je een derde klasser van school sturen, enkel en alleen omdat hij al het niveau van een zesde klasser heeft en zelfs voorloopt op de anderen?

Neen! Wie een klein beetje kan nadenken, zou hun vaardigheid juist vergroten door extra eisen te stellen.

In Kung Fu en in het bijzonder in het Wing Chun, waarin de nadruk ligt op een holistische ontwikkeling van het lichaam, is het uitermate belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen om een goed eindresultaat te bereiken. Als deze ontwikkeling echter wordt gehinderd, uitgesteld of helemaal wordt tegengehouden, is het de vraag of de nu grijzende leerling, die de stok misschien niet eens meer op kan tillen, ooit nog iets zal kunnen bereiken.

Auteur: Philipp Bayer
18 juli 2006

Vertaald van Engels naar het Nederlands door Frans Samethini

 

Home