Oefeningen

Leren is een duurzame gedragsverandering gevolg van training, het gaat niet om domweg iets te kopiëren,
maar om vaardigheden en inzichten, het begrijpen en doorgronden van het systeem.

Reflexen komen zelden voor in oefeningen omdat je een vast patroon hebt wat je moet opvolgen, je moet nagaan of wat je doet wel de oefening is, dat gaat dus via je hersenen.
Een reflex is een reactie die naar je ruggenmerg gaat en direct terug reflecteert naar je spieren en die omzetten in een beweging.
Reflexen komen alleen voor als je niet weet wat komen gaat en je reageert hier automatisch op en vanuit je onderbewustzijn.
Dus met sparren komen reflexen veel voor, dit is één van de hoofdredenen om te sparren.

Oefeningen zijn er om Reacties, Structuur en Gewoontes te programmeren / conditioneren.
Een verkeerd bedachte oefening kan averechts werken.
Situatie die de tegenstander creëert bepaalt wat jij gaat doen als oplossing, niet jij bepaald wat je gaat doen.
Je kunt niet altijd doen wat je wilt doen, je moet doen wat je kunt doen in die situatie.
Als je toch iets gaat doen wat niet kan train je een verkeerde reactie, mijn leraar heeft eens gezegd:
"Als je iets fout traint, train je iets om fout te gaan doen"
Denk na over de oefening en test wat je traint, klopt het niet helemaal, verander de oefening zodat het wel werkt.
Ga de concepten na of je er aan houdt, en hou je focus bij wat je wilt verbeteren in een oefening.
Vertaal de oefening naar een realistische situatie en probeer te zien waar alles terug te vinden is in de vormen.
Oefeningen zijn geen spelletjes, je traint omdat je geen klappen wilt krijgen.

Door te sparren weet je wat je zwakheden zijn, wanneer je jou zwakheden weet, weet je waar je aan moet werken.
Dan ga je aan de hand van deze gebreken, oefeningen bedenken om dit te verbeteren.
Vervolgens ga je sparren om te testen of deze gebreken opgelost zijn.Basis oefeningen trainen om te conditioneren.
Een oefening lijkt soms makkelijk maar wanneer je gaat finetunen dan zul je merken dat bepaalde bewegingen gelijktijdig aan moeten komen,
dingen moeten synchroon lopen en alles moet goed afgestemd zijn op elkaar.
Daarmee bedoel ik de aansturingen van de armen, benen, heupen, voeten en ellebogen mee.
Een simpele instap met Pak Sau en stoot vanuit Chi Sau is dan ineens niet zo makkelijk meer als je het echt allemaal goed wilt doen.
Daarom doen we veel basis oefeningen om bewegingen te perfectioneren.
De details maken het verschil, een auto is niet een auto ondanks ze beide 4 wielen hebben en een stuur en een motor enz. Het gaat juist om de details.

Oefeningen hoeven geen lange series te zijn.
1 - De één valt aan en de ander laat het toe.
2 - De één valt aan de ander maakt een counter.
3 - De één valt aan de ander maakt een counter en de gene die het eerste aanviel countert de counter.
Probleem van lange series is dat men dan te veel bezig is met de serie en niet met de technieken.

Je kunt ook altijd de gene die in de serie wint, nog een paar vervolgen laten maken zodat hij aan leert wat mogelijk is in die situatie.


Twee vertalingen !
Vertaal de vormen naar oefeningen en vertaal de oefeningen naar een realistische situatie, om zo mensen de abstractie te leren inzien van het systeem!

Vertaal de vormen naar oefeningen.
Als je telkens terug kijkt waar zit dit in de vormen krijgen de vormen ook meer waarden om te trainen.
Je kunt ook doormiddel van de vormen het systeem beter begrijpen.
De bewegingen in de vormen zijn referenties van het systeem, ze laten je zien hoe de bewegingen dienen te worden uitgevoerd.
Omdat er ook heel wat abstractie in de vormen zit worden deze soms verkeerd geïnterpreteerd daarom dient men de concepten goed te begrijpen.
Dit komt ook omdat niet alle bewegingen technieken in de vormen zijn, maar veel bewegingen zijn er om technieken te ondersteunen.
De vormen zijn het handboek van het systeem, de concepten de taal van het handboek.
Lees het handboek zo als onze voorvaderen dit systeem bedoelt hadden om het systeem te doorgronden.
Vergeet niet dat het systeem is ontwikkeld door mensen die jaren lang tot wel hun hele leven alleen maar bezig waren met dit systeem, en alles is tot het kleinste detail hebben uitgedacht.
Dus hou je aan de referenties en concepten anders zul je het systeem nooit begrijpen.

Als iets niet terug te vinden is in het Wing Chun handboek, daarmee bedoel ik de vormen, vraag je zelf dan af of dit wel Wing Chun is?
Dan moet je extra alert zijn of het wel goed is wat je traint.

Vertaal de oefeningen naar een realistische situatie.
Je moet mensen telkens laten zien hoe je de training zou gebruiken op straat.
Voor beginners is de abstractie moeilijk te begrijpen en als je als leraar dit niet toelicht wordt dit nog moeilijker voor ze en verliezen ze vertrouwen in het systeem.

Voorbeeld:
Je maakt een Jat Sau stoot en daarbij stap je in met een vaart. De tegenstander stapt uit de lijn weg en maakt in onderscheppende stoot.
Nu zul je denken, ja wie gaat er nu een Jat Sau stoot maken op straat.
Wat dan niet begrepen wordt is dat deze Jat Sau stoot ook gewoon een stoot kan zijn met een instap. De andere persoon die uit de lijn stapt met een onderscheppende stoot is dan de Wing Chun persoon. Je traint de zelfde situatie.
Alleen beide personen willen Wing Chun leren en daarom maakt de ene een Jat Sau stoot om dit te trainen. En de andere stapt uit de lijn met een onderscheppende stoot.
Nu trainen beide Wing Chun technieken. terwijl de aanvaller eigenlijk een straat vechter is die een rechte stoot maakt en instapt met een vaart.
Leg dit altijd je leerlingen uit omdat ze dan beter begrijpen wat de abstractie is, en hoe je deze moet vertalen naar een straat situatie.

Bij beide van deze vertalingen moet duidelijk worden wat is abstract en hoe wordt dat bedoeld.

 

Doelstelling van de oefening.
Bedenk altijd wat wil je aan jezelf verbeteren, waar wil je aan werken.
Je oefeningen moeten een focus punt hebben, een doelstelling.
Werk weken tot maande soms wel jaren aan één doel wat je wilt verbeteren. Door allerlei verschillende oefeningen te ontwerpen waarin in je 'één en de zelfde doelstelling hebt.
Ik werk nu al jaren aan voeten werk & bewegelijkheid.
Dat is een doelstelling wat veel tijd kost.
Je Wu Sau verbeteren kun je in enkele maanden wel realiseren.
Bijvoorbeeld, je wilt er aan werken dat je Wu Sau sneller wordt, dan bedenk je een oefening waarin dit moeilijk is zodat je wordt getriggerd om sneller te worden.
Doe geen oefeningen om dat het zo'n leuke oefening is, daar kom je niet verder mee.
Wees dus altijd bewust van je verbeter punten, anders ben je zomaar iets aan het doen zonder dat je er veel beter van wordt en of van leert.

Als je een oefeningen doet en je weet niet wat je focus punt is dan train je niet bewust wat je wilt verbeteren.
Dan doe je een oefening om de oefening. Je kopieert gewoon iets wat iemand anders je verteld heeft.
Waar de focus ligt kan verschillend zijn de ene keer meer op structuur de anderen keer meer op bepaalde reacties. Uiteraard moeten de concepten kloppen in de oefening.
Goede gewoontes aan leren en verkeerde afleren.

 

Reactie, Structuur en Gewoontes

Je doet oefeningen omdat je iets wilt trainen. dus wilt bepaalde elementen verbeteren, automatiseren en programmeren.
Dan moet je wel weten wat de focus is, het gaat dan altijd om 3 hoofd elementen in oefeningen:
(1) Reactie waaronder timing en snelheid, (2) Structuur, (3) Gewoontes aan leren of afleren.

(1) Reactie
Wanneer we oefeningen doen waar de reactie de focus is, is uiteraard de structuur ook van belang, maar nu gaat het meer om de reactie,
Vaak in oefeningen wil je dan een reflex aan leren, wat een automatisering is.
Daarom is het weer erg belangrijk dat je concepten kloppen in de oefening, anders leer je een verkeerde reflex aan, een verkeerde reactie.
Alles gaat nu om de juiste timing.
Een timing is exact op tijd, niet te vroeg en niet te laat, dit kost altijd veel tijd om te leren.

Sparren is dan ook een ultieme training om timing te perfectioneren.
Voor je gaat sparren moet je reactie al wel enigszins getraind zijn anders ga je alleen maar vreemde bewegingen maken.
Daarom heb je eerst een basis nodig voor je gaat sparren.

Let op dat reacties programmeringen zijn die snel worden aangeleerd, dat houdt in als je een verkeerde reactie traint je averechts traint.
Je zult dan verkeerd reageren in de praktijk in die situatie.

Voorbeeld:
Iemand maakt bij jou Pak Sau binnenkant vanuit Chi Sau.
De arm die weg geslagen is verloren je moet met de andere arm het probleem oplossen.*
Je weet namelijk niet hoe sterk die Pak Sau is en misschien trekt hij zijn Pak Sau niet terug en kun je zeker niet met de zelfde arm oplossen.
Nu wordt van je verwacht dat je met de (zelfde) arm die is weg geslagen terug komt met een Bong Sau.
Dit is onmogelijk, maar als je dit honderd keer doet wordt deze reactie bij jou in geprogrammeerd. Je leert een verkeerde reactie aan.
Waarom zou je dit zo willen trainen? Je hebt in deze situatie twee goede oplossingen dat is genoeg. Je wilt ook niet meer oplossingen aanleren dan nodig.
* De twee goede oplossingen zijn uiteraard, Bong Sau met de anderen arm of binnenkant Pak Sau met anderen arm. De anderen arm lost het probleem op.

Je reactie moet je tweede natuur worden, je bent bezig met automatisering.

(2) Structuur
Wanneer de oefening om, structuur gaat is snelheid uiteraard niet echt een trainende factor.
Het kan wel in de oefening zitten maar hoeft niet.
Deze oefeningen zijn vaak langzamer om de focus bij structuur te houden.
Denk maar aan Chi Sau en instappen vanuit Bong Sau naar palm stoot en de ander stapt terug uit de lijn. Veel voorkomende oefening.

Je kunt structuur het beste langzaam trainen, maar reacties kun je alleen op snelheid trainen.
Door telkens wat sneller te trainen en als het slordig wordt weer langzamer haal je beide om hoog. Dit is de eeuwige strijd tussen snelheid en kwaliteit.

(3) Gewoontes
Er zijn natuurlijke gewoontes zo als gespannenheid in de armen, wat tegen je werkt in een gevecht.
Deze gewoontes moet je dan zien af te leren. Dat kan met behulp van de juiste training.
Een gewoonte die je beslist wilt aan leren is dat je jou Wu Sau altijd terug trekt na een actie. Concept, één arm gaat naar voren één arm gaat terug. Dus dit moet vrijwel altijd in de training aan de orde komen.
Behalve als je de arm nodig hebt om aan te vallen. In de aanval heb je geen verdediging. De aanval is de verdediging.
Vergelijk gewoontes eens met die van het dagelijkse leven.
Wanneer je een keer een boer laat aan tafel, en je doet dit een paar keer.
Zul je zonder dat je het door hebt dit de volgende keer weer doen. Het wordt dan een gewoonte.

 

Stop moment moet correct zijn.
Daar mee bedoel ik dat beide stoot klaar moeten eindigen, dit is een gewoonte.
Wanneer je naar achteren wordt gegooid en uit balans komt, bijvoorbeeld met een Po Pai.
(dubbele palm stoot) zorg dat je weer in gevecht stand / loop stand terug komt. Dis is deel van de training, om je aan te leren goed te eindigen.
Wanneer je eindigt en je hand is beneden zonder gedachte is dat een verkeerd stopmoment, het is beter dat je aan leert een Wu Sau te maken. Alles wat je doet is wat je jezelf aanleert, vergeet dat niet. Als je een Jat Sau (trek aan arm) beweging maakt en je stopt en je hebt nog vast, leer je jezelf aan vast te houden. Beter is dan weer los te laten en terug te gaan naar Wu Sau en dan pas de oefening te laten stoppen. Bewust worden van het stopmoment voorkomt dat je verkeerde gewoontes aan leert.
Als je eindigt met een Po Pai aan het einde van een oefening is erg goed omdat je dan altijd je heup goed hebt.

Het stopmoment, dus het einden van de oefening hoeft niet het einde te zijn van het gevecht!
Hoe staat je heup, sta je stoot klaar, heb je Wu Sau?

 

Je hebt voor elke situatie wel een oplossing, 1 of 2 oplossingen zijn voldoende.
Een 3e oplossing is dan eigenlijk helemaal niet nodig om aan te leren, in een zelfde situatie.
En als die 3e oplossing ook nog bijna niet te doen is, als je telkens wordt geraakt tijdens het trainen.
Dan wordt er vaak gezegd je hebt gewoon niet genoeg getraind, als je meer traint lukt het wel, maar waarom, wat is het nut er van?
Je hebt toch al een goede oplossing die goed werkt in die situatie.
Het is een beetje het zelfde als je iemand een hamer en een schroevendraaier geeft en dan hem met de schroevendraaier een spijker in de muur laat slaan.
En dan zeggen je moet het met de schroevendraaier ook kunnen, het zal uiteindelijk heus wel lukken maar waarom moeilijk doen? Je hebt toch een hamer.
Het probleem is dan ook als je in de praktijk door dat je die 3e oplossing hebt getraind, deze ook misschien automatisch uit reactie wilt uitvoeren. Waarschijnlijk lukt het je dan ook niet en krijg je een klap.
Door deze 3e moeilijke reactie te trainen, breek je het gevoel om de automatisch eerdere 2 oplossingen te doen in wezen af.

Zo kun je veel tijd verspillen in oefeningen die er niet toe doen!
En tegelijk verkeerde reacties trainen wat tegen jou kan werken!

Gebruik de tool omdat je die op dat moment het beste kunt gebruiken, niet omdat je die perse wilt gebruiken!

Meerdere oplossingen in de zelfde situatie leid tot vertraging in reactie door verbindingen die elkaar in de weg zitten in je hoofd.
Hou het simpel !

Beter zou zijn 1 oplossing maar er zijn uitzonderingen
Ik had het over 1 of 2 oplossingen zijn voldoende, omdat er twee types zijn van verdedigen:
(1) Offensieven, zo als een Pak Sau + stoot.
(2) Defensieve, zo als een Bong Sau of Wu Sau.
Offensieve oplossingen zijn beter omdat er een counter aanval in zit, maar is moeilijker aan te leren en iets trager dan defensief.
Defensieve oplossing werkt sneller maar niet beter, omdat je er niet bij aanvalt, maar alles is weer beter dan een klap krijgen.

Een offensieven oplossing, is dus een counter aanval mechanisme, maar daar zit vertraging in.
Omdat een aanval, altijd gedachte nodig heeft, je kunt niet per ongeluk iemand een stoot geven uit reflex.
Merk je de aanval net wat eerder op en is er bewustzijn in de situatie gebruik je de counter aanval die beter is.

Reflexen zijn altijd defensief, het is een mechanisme in de natuur om te overleven en daarom zijn deze reacties erg snel, deze werken onderbewust.
Een verdediging mechanisme zo als Bong Sau kan altijd 100% automatisch werken.
Wanneer je even niet na denk komt de Bong Sau vanzelf, en alles is weer beter dan een klap krijgen.

Reflexen werken sneller omdat de signalen niet naar je hersenen gaan, de reactie vanuit de arm gaat naar de ruggenmerg en terug naar de arm, dus direct naar de spieren.
Het signaal naar de ruggenmerg reflecteert en daarom heet het een reflex.

Lat Sau Jik Chung
Betekend: contact los stoot (of storm) naar voren.
Dit is de enige aanval die enigszins automatisch zou kunnen.
Ik zie niet een 100% automatisme in deze stoot, maar werkt wel sneller omdat je wordt getriggerd om te stoten in plaats van een volledige gedachten dat je wilt gaan stoten.
Dit is zeer moeilijk om in sparren toe te passen en vergt veel training en programmering in je hoofd.
Omdat je reageert op het loskomen van contact met als reactie naar voren.

Soms heb je twee goede oplossingen, het is dan ook persoonlijk wat jij hebt beste vindt werken.
De één heeft een voorkeur van het ene en de ander van het ander.
In een school train je dan beide, met sparren merk je zelf wel op wat jou het beste ligt.


Gevaar van fout trainen!
Je kunt iemand 100 uur iets aan leren en vervolgens het zelfde 100 uur fout laten trainen. Dan heb je 200 uur getraind en je resultaat staat op 0

Voorbeeld:
(Oefening 1 - heup recht) je traint 100 uur, Chi Sau, vanuit Bong Sau, elleboog naar binnen naar palmstoot instappen.
Basis oefening om je heup recht achter je elleboog te krijgen en je elleboog structuur te trainen.
Je zet af op het boven lichaam wat abstract is voor een vuist stoot naar het gezicht. Met vuist kun je geen inpact trainen.
de ander kan uit stappen 45c maar daar gaat het nu even niet om, het gaat nu om de instap.
Je traint dit puur voor je structuur met als feedback je terugslag van uit je palm naar elleboog, heup en voetenwerk.
(Dit is trouwens gewoon een Po Pai, de andere arm stoot ook, die komt op de Bong Sau van de tegenstander, je maakt in wezen een dubbele stoot. Één van de redenen van Po Pai is ook om je heup recht te houden.)

(Oefening 2 - heup scheef) Daarna ga je 100 uur een palmstoot trainen met een instap waarbij je ook je elleboog wilt verbinden met je heup,
maar nu zet je jou heup scheef bij de instap omdat je meer kracht wilt genereren door de heup inzet.
Je schiet te ver over met je heup, je stand is nu bijna zijwaarts, laten we zeggen bijna 45c uit de lijn.
Nu maak je geen Po Pai maar alleen een palm stoot met één arm.

Conclusie van voorbeeld:
Oefening 1 en 2 zijn in wezen de zelfde training alleen averechts, je bent aan het afbreken wat je eerder hebt getraind, betreft de heup stand / richting.
De vraag is of je zo wil leren stoten met je schouder en heup zo scheef ten opzichten van je centerline?
Je wilt uiteraard dat je heup automatisch recht staat als je stoot, je weet ook niet of deze stoot raak is of geweerd zal worden en daarom train je een verkeerd stop moment als je heup niet recht staat.
Als je scheef staat en de tegenstander gaat de andere kant op, staat hij bijna achter je, als je niet uit kijkt. Je wilt altijd gefaced staan naar je tegenstander met je heup kracht lijn.
(Ik heb het nu niet over een shift, die is korter en uiteraard een moment opname.)
Je hebt beide armen nodig in een gevecht, daarom staan we recht met onze heup naar de tegenstander.

Je verbindingen in je hoofd zien niet één van beide oefeningen als automatische voorkeur omdat beide even veel zijn getraind.
Beide gewoontes zijn even sterk en daarom overheerst er geen van beide en heb je eigenlijk geen enkele vooruitgang geboekt.

Nu is het ook nog eens zo dat sommige dingen moeilijk zijn aan te leren en daarom ook zo weer zijn af geleerd.
Sommige dingen die we trainen zijn erg onnatuurlijk en daarom verdwijnt het zo weer uit je systeem.
Dit is de reden waarom we bepaalde trainingen bij houden elke week.
Dan geld misschien 1000 uur goed trainen in verhouding met 100 uur fout trainen en je hebt alles weer afgeleerd.
Deze cijfers moet je uiteraard niet letterlijk nemen, het betreft enkel een voorbeeld en kan niet te zwart wit worden gezien.
Elke gewoonte en reactie is anders betreft de maten waarin ze natuurlijk zijn en makkelijk zijn aan te leren.
Of juist erg onnatuurlijk zijn en meer training tijd kost om aan te leren.
Ik ben altijd een beetje bang om iets verkeerd te trainen omdat ik weet hoe nadelig dit kan zijn, je wilt immers beter worden.
We moeten daarom blijven na denken in het systeem bij alles wat we doen.

Voorbeeld:
Stel iemand maakt Pak Sau op jou arm en jij wilt met je zelfde arm deze Pak Sau tegen houden, je maakt van deze arm een Wu Sau.
Je gaat dus tegen de kracht in wat opzich al fout is. iemand die erg sterk is wint dan altijd, maar goed.
Je kunt dan zeggen, het gaat nu niet om een applicatie, het is niet een oplossing maar een abstracte tranig om je Wu Sau beter en sterker te krijgen.
Het probleem nu is dat je deze Wu Sau als reactie toch onbewust traint en deze reactie aan het aan leren bent, wat niet werkt in de praktijk.
Je kunt niet met een Wu Sau een pak Sau tegen houden, als de Pak Sau goed is tenminste.
Je Wu Sau kan wel sterker worden door deze training, maar je reactie is fout en deze leer je nu ook aan.
Waarom zou je überhaupt een wering met een wering willen oplossen?
Maak de oefeningen dan goed, maak dan een stoot en weer met je Wu Sau, dat kan wel, dan is de reactie tenminste ook goed.

Voorbeeld:
Stap je altijd met trainen met je verkeerde been in, dan doe je dat ook zo automatisch in een gevecht.
Verkeerd instappen met het trainen om het zo ook te kunnen, is zorgen voor een conflict in je automatiseringssysteem.
Als je beide benen wilt trainen met instappen en je traint dit even veel zal geen van beide gewoontes overheersen
en zult je in de praktijk 50% kans hebben om met het goede of het verkeerde been in te stappen, omdat je geen voorkeur hebt aan geleerd.
Als je het altijd alleen met het juiste been doet tijdens de training, kun je het ook maar op één manier en zul je het ook altijd zo doen en niet anders.
Dit heet conditioneren van gewoontes, je wilt het immers van naturen automatisch goed doen.
Dan hoef je ook niet zorgen te maken, wat als ik verkeerd instap, want dit gebeurt gewoon niet.

Je kunt niet twee tegenovergestelde gewoontes of reacties trainen, dan is altijd één van beide oefeningen fout!
Geen van beide reacties overheersen dan en dit zorgt voor een conflict in je automatisme omdat je geen voorkeur hebt aangeleerd.
Trainen is conditioneren of programmeren van wat je wilt doen zodat het automatisch altijd goed gaat.
Daarom train je niet iets wat je niet wilt doen.

 

Wat voor de ene een goede oefening is, kan voor de ander niet relevant zijn.
Als een leerling altijd laat is met zijn Wu Sau, dan is een oefening dat je Wu Sau snel terug moet trekken, heel goed zijn voor hem. Maar voor een ander die altijd zijn Wu Sau op tijd heeft is deze oefeningen minder goed. Je traint immers een oefening om iets te verbeteren wat aandacht nodig heeft.
In een groep kan niet elke oefening voor iedereen dan even nuttig zijn uiteraard.

Oefeningen is niet meer dan programmeren van bewegingen.
Ik geef daarom vaak 2 lessen de zelfde oefeningen, de derde les herhaal ik het vaak dan nog even kort voor ik met iets nieuws begin.
Als een oefening erg moeilijk is, of de serie is wat langer, herhaal ik de oefeningen wat vaker.
Blijven herhalen tot het je tweede natuur wordt.
Slijpen van je technieken tot het perfect wordt.

Natuurlijke reacties overschrijven.
Als kind heb je allemaal wel eens een klap gekregen. Dan weet je al snel dat je jou arm moet optillen.
Deze natuurlijke reactie wordt snel aan geleerd door iedereen.
Nu is deze beweging niet over na gedacht en de structuur is niet optimaal.
Deze structuur moet dan worden vervangen door een structuur die wel is over na gedacht, Dit noemen wij een techniek aan leren. Daarom leren kinderen sneller. Kinderen hebben minder tijd gehad om foute bewegingen aan te leren omdat ze jonger zijn.

Gedachten.
Zorg er voor dat je gedachte altijd in beide armen zit en je voeten.
Je voeten zijn de wijzers van je heup, het gaat uiteraard niet om de voeten maar de heup richting wat je kracht richting is vanuit je lichaam.
Voeten worden vaak verwaarloost maar het is wel je fundament van je structuur.

 

Concepten.
klopt de oefening met de concepten van het systeem?
Stel je altijd deze vraag.
Daarom is het essentieel dat je de concepten niet alleen begrijpt maar dat je er ook bewust van bent dat ze kloppen in de oefening.
Kloppen de concepten niet met de oefening, doe dan die oefening niet of pas hem aan. Je wilt immers geen verkeerde gewoontes aan leren.

Voorbeeld:
Wanneer je Bong Sau maakt en de arm van de tegenstander is uit de centerlijn geketst dan kun je er over heen stoten. Maar dan trek je altijd je Bong Sau arm terug naar Wu Sau anders kruis je. (Concept niet kruisen) + ( Concept één arm naar voren de ander terug)
Dit geld ook voor Lan Sau wat ook een horizontale arm beweging is net als Bong Sau. Als je over je Lan Sau stoot is het ook beter om de Lan Sau terug te trekken naar Wu Sau. Anders kruis je net zo goed. + ( Concept één arm naar voren de ander terug)
Dit vertelen de vormen je ook altijd. één arm naar voren de ander terug. Met Lan Sau zit het letterlijk in de 2e vorm. Stoot over Lan Sau trek de Lan Sau terug.
Als je één arm terug trekt, kun je ook beter een vervolg stoot maken, de tegen stander zijn hoofd zal bij de eerste stoot naar achteren gaan en dan zit je eigen Lan sau in de weg voor de tweede stoot. Je houdt je tegenstander door je eigen Lan sau op afstand. In trainen zie je dit niet omdat je niet echt iemand hard raakt en er dus geen inpackt is. Dan lijkt het dat je er gewoon nog bij kan met je 2e stoot als je de Lan Sau behoudt.
Functie van Bong Sau was stoot weg ketsen uit de lijn, functie van Lan sau was verstoren van balans van de tegenstander.
In beide gevallen is de functie van Bong Sau of Lan Sau klaar en nutteloos om daar te houden.
De denkfout die vaak wordt gemaakt met Lan Sau, dat je met een Lan Sau iemand onder controle hebt.
Echter als iemand een stap naar achteren maakt is hij los. Het werkt alleen als de ander niet tegen werkt, Test dit en zie hoe makkelijk je er uit komt. De Lan sau heeft alleen effect op moment van inpackt. Lan sau betekenis en functie is een "balk of blokkade" Die kun je ergens tussen zetten om ruimte te creëren of balans te verstoren. Lan Sau is niet bedoelt om een stoot af te weren of om iemand vast te zetten. Als je terug trekt heb je ook weer Wu Sau. Iets wat je altijd je zelf wilt aanleren. Heb je een Wu Sau kun je bijna niet geraakt worden en heb je een goede positie om te stoten. ( Concept één arm naar voren de ander terug)

Wees bewust van wat je traint en ga na of het allemaal wel klopt volgens de Wing Chun concepten. Ik merk altijd op dat als je niet aan de concepten houdt, dat je in de problemen komt met sparren. De concepten zijn er niet voor niks.

 

De aangever moet ook correct trainen.
Je kunt wel een moment in een oefeningen iets toe laten, (niks doen, niet reageren omdat de ander iets wilt trainen.) Maar je kunt niet een verkeerde beweging maken omdat de andere iets wilt trainen. Omdat je deze verkeerde beweging je dan aan het aanleren bent. Wat je uiteraard niet wilt. Zeker als deze beweging een reactie is ben je averechts aan het trainen. De aangever traint ook.
De oefening is dan verkeer bedacht. Verander de oefening dan zodat het wel correct is. voor dat gene wat je wilt verbeteren.
Elke keer als je een reactie hebt die niet goed is, ben je deze aan het versterken. Als je dan gaat sparren ga je deze foute reactie ook maken. Dit gevaar dreigt als men de oefeningen niet goed overdenkt. Dan zie je weer dat de filosofie en het testen van het systeem erg belangrijk is.
Wanneer je 1000 uur een bepaalde gewoonte hebt aan geleerd dan gaat de statistiek omhoog. Je wordt er beter in.
Echter wanneer je een oefening doet waarin dit wordt afgebroken zakt de statistiek weer.
Dus een foute oefening kan averechts zijn.

Abstractie in de oefeningen.

Voorbeeld:
Kwan Sau ( Bong Sau + Tan Sau) Wanneer iemand een stoot maakt en jij maakt een Kwan Sau is dat niet de beste oplossing in die situatie. Veel beter is het om een Tan sau + stoot te maken, dan heb je ook een aanval in je antwoord,
De Kwan Sau is een abstracte wering / trainig.
Als oplossing is veel beter een Tan sau + stoot, dus waarom trainen we dit niet en maken we dan een Kwan Sau?
Met kwan Sau ben je gedwongen je heup goed in te draaien of in te stappen omdat je anders niet bij de arm kan met je Bong. (van Kwan sau)
Als je alleen maar Tan Sau + stoot zou trainen en omdat je niet echt hard stoot maar stopt kun je, je heup fout hebben staan zonder dat je het door hebt.
Met Kwan Sau kan dit niet. Anders kun je er niet bij, met je Bong arm.
Het is dus abstract om je heup of stap te verbeteren in plaats van te focussen op de armen te leggen.

Met Kwan Sau kun je ook de tegenstander weg zetten met je inpakt en instap. Met Tan Sau stoot moet je toch inhouden met trainen en kun je geen inpakt maken.

Abstractie moet wel zinvol zijn en je moet het kunnen uitleggen waarom we abstract trainen.
Als je iets abstract traint, moet je aan kunnen geven wat de niet abstracte situatie is.
Anders is het niet duidelijk voor mensen waarom de oefening is.
En je moet aan kunnen geven wat het voordeel is om de abstracte versie te trainen.
De niet abstracte versie moet een bepaald nadeel hebben, anders kun je beter de gewone versie trainen.

Voorbeeld:
Je kunt niet iemand tijdens de training vol in zijn gezicht stoten en daarom stop je net iets voor zijn gezicht met je vuist.
Je hebt dan geen terugslag in je stoot en krijg je geen terugkoppeling in je structuur.
Als je nu een Po Pai geeft, dubbele palm stoot tegen zijn lichaam.
Dan krijg je wel een terugslag en een check of je structuur klopt.
In dit voorbeeld mis je een onderdeel in je training en kun je met een abstracte versie dit element als nog trainen.

Je traint alleen iets abstract omdat het een voordeel heeft of het is iets wat je niet kunt trainen met de gewone versie,
De gewone versie is altijd beter, maar niet altijd mogelijk.


Wat is dan bijvoorbeeld fictie?
Iemand vast zetten is fictie, daar heb je klemmen voor nodig en die zitten niet in ons systeem.
Wong Shun Leung zei ook altijd, als 2 worstelen is dat omdat 2 willen worstelen.
Daarmee bedoelde hij, als één wil worstelen en de ander gaat stoten, dan wordt er niet geworsteld. Je kunt niet de ander vast grijpen als je stoten in je gezicht krijgt.
Zelfde met klinsen wat Kick Boksers doen, dat werkt in de ring met grote handschoenen aan en als je een bitje in je mond hebt.
Zonder handschoenen komen de stoten veel harder aan, als je tanden er dan uit vliegen omdat je stoten krijgt wil je niet meer verder aan de nek trekken.
Daarbij komt als je een goede stevige diepe stand hebt is het niet zo makkelijk om je nek naar beneden te trekken.
Het gaat ook tegen alle Wing Chun concepten in. Wanneer je iemand vast pakt of aan zijn nek wilt trekken zijn je beide handen bezet terwijl de ander vrije handen heeft om te stoten. Niet zo heel erg slim in een gevecht.
Het werkt in de ring en tegen mensen die geen structuur hebben en niet tegen werken.

Omdat we tijdens het trainen niet een echte inpakt maken, ontstaan vaak fantasie situaties.
Dit is gevaarlijk omdat je dan dingen aanleert die onmogelijk zijn.
Of we denken dat iets werkt maar niet vanuit gaan dat een tegenstander wel eens tegen zou kunnen werken.
Dingen die niet realistisch zijn sluipen snel in het systeem en gaan een eigen leven leiden.

 

Stress level.
Je kunt de stress level opvoeren in een oefening, je moet tenslotte de oefening op ware snelheid kunnen uitvoeren. (top snelheid)
Maar soms is het dan ook weer goed om de zelfde oefening wat langzamer te doen om dat je ziet dat het anders slordig wordt.

De eeuwige strijd tussen snelheid en kwaliteit.
Snelheid gaat altijd ten kosten van kwaliteit, daarom is het goed om op verschillende snelheden te trainen.
Maar hoe snel je oefeningen ook uitvoert de drils komen nooit op de zelfde stres levels als sparren daarom is alleen oefeningen doen niet genoeg.
Omdat je altijd weet wat er komen gaat, komt er nooit zo veel stress vrij als bij sparren.
Je moet dus sparren om te leren vechten.

 

Theorie & Praktijk.
Naast les geven in een school is het ook goed om een geselecteerde groep te hebben met gevorderde mensen.
Om samen te trainen maar ook om dingen te testen, werkt het wel zo als wordt verteld. Wat zijn de oplossingen in elke situatie.
Soms lijkt een oefening te werken maar dan komt dat omdat de ander niks doet. Dan werkt alles uiteraard.
Het gevaar dreigt dan dat we ons zelf voor de gek houden.
Goed inzien wat is abstract en wat is een applicatie.
Soms werkt iets wel tegen andere mensen die niks getraind hebben maar niet tegen elkaar omdat men het zelfde systeem trainen.
Is het wat we trainen wel een gewoonte die we aan willen leren. klopt het met de concepten van het systeem.
Daarom moet men goed bedenken wat we willen trainen omdat het anders averechts kan zijn wat je aanleert.

Men moet een open mind hebben en open staan voor discussies zonder dat er ego is.
Filosoferen over de concepten en principes hoe deze worden bedoeld.
Ik denk dat een juiste training op hoog niveau niet dient te bestaan van één uur honderd procent training, maar 75% Training en 25% theorie bespreking tijdens het trainen. Je kunt niet het Wing Chun leren door alleen maar te doen. Je hebt beide nodig praktijk en theorie. Vergelijk het met alle anderen dingen die je leert. Waarbij theorie en praktijk elkaar altijd ondersteunen om zo beter tot een resultaat te komen

 

kracht van herhalen
Het je goed om een oefening de volgende lessen te herhalen.
Afhankelijk van de oefening en hoe het gaat in de groep herhaal je de oefening vaker.
Na 2 a 3 weken is de oefening het best.
Het is ook goed om in één les van 2 uur niet meer dan 3 oefeningen te geven, omdat als je te snel veranderd de mensen de oefeningen niet op zich kan nemen.
De 2e les zal de oefening al stukken beter zijn als de eerste keer ondanks er misschien wel een week tussen zit.
Daarna kun je gerust de oefening als volgorden vergeten, later train je wel weer iets wat er op lijkt en dan zal dat weer makkelijker worden.
Uit eindelijk zijn er maar een paar technieken en komt telkens alles op het zelfde neer.

 

Denk - Test - Communiceer
Alleen maar kijken kopieren en na doen, leer je nooit Wing Chun,
Je moet het systeem doorgronden, nadenken testen of het kan en er over praten en discuteren er weer over nadenken en weer testen.


 

 

Doe geen oefeningen omdat het zo'n leuke oefening is, dit is een indicatie dat je niet begrijpt waarom oefeningen zijn en waarom je traint.

Silvano Bonafe 2017

 

Home