Messen en Stokken

Mijn persoonlijke visie op Messen en Stokken.

De wapens komen uit een tijd waarin mensen moesten vechten met wapens.
Logischerwijze is het ook daarom dat in vele Chinese vechtsystemen veel wapens voor komen.
Men trainden in de tijd van de Shaolin ongeveer tegen de 90% met wapens en 10% met bloten armen.
In de tijd dat de Manchu China bezetten was het in het bezit zijn van wapens streng verboden.
En daarom werden armen meer belangrijk, en werd de prioriteit omgedraaid.
Het Wing Chun systeem is in deze tijd verder ontwikkeld en gekomen tot wat het nu is.

Dit is ook waarom ik persoonlijk niet zo fanatiek ben met stokken en messen.
Omdat het er eigenlijk nu niet meer om gaat, ik weet niet wat ik er echt mee kan.
We vechten niet met wapens en ik heb ook nooit een wapen bij me.
Ook zie ik in het dagelijkse leven nergens dingen in mijn bereik die op deze wapens lijkt om te kunnen gebruiken.
Ik zie nergens een stok van 2 a 3 meter die ik zou kunnen gebruiken als ik uit ga.
Of als ik in de stad loop, nog thuis heb ik niks wat er op lijkt wat ik zou kunnen gebruiken.
Wapens zijn overbodig geworden in deze tijd.

Er zijn verschillende argumenten dat als je de stokken en messen train dat dit een positieve werking heeft tot je gewone vechten.
Ik heb daar een andere uitgesproken mening over.
Ik denk dat je stoot beter wordt als je de stoot traint, op een stoot zak of muurzak bijvoorbeeld.
Ik denk dat je bewegingsgrens beter wordt tijdens training als je elkaar check en train op de dummy.
Ook sparren help hier bij omdat je binnen je kader moet blijven met je armen.
Ik denk ook dat je messen je bewegelijkheid met het voetenwerk niet bevorderd omdat je ander voetenwerk hebt.
De stappen met de messen komen niet echt overeen met de stappen met je gewone Wing Chun.
En daarnaast is het voetenwerk in het algemeen zeer slecht van Wing Chun beoefenaars.
Men is helemaal niet bewust van de heup lijn, men staat geregeld met de achterste voet naar buiten gericht.
Over het algemeen denkt men alleen aan de armen als men Wing Chun traint.
Dus waar zijn deze feiten op berust?
Om beter voetenwerk te krijgen en bewegelijk te worden moet je gewoon daar bewust op trainen.
Je wordt wat je traint, abstracte training moet wel overeen komen met je doel wat je wilt verbeteren.

Abstracte training heeft alleen een voordeel als wat je gewoon wilt trainen of verbeteren niet kan.

En daarom denk ik dat de wapentraining geen relatie heeft met enige verbetering voor mijn gewone Wing Chun, die ik zonder de wapentraining niet zou kunnen trainen.
Wanneer wat je wilt trainen je gewoon kunt doen door te doen, is dat altijd beter dan een abstracte versie er van trainen!

Vaak als mensen iets niet kunnen verklaren wordt er gezegd, ja dat is abstract.
Maar leg dan uit waarom de abstracte versie beter is om te trainen dan de directe versie.
Dan misschien maak je een punt.


 

Wapens is maar een zeer klein onderdeel van ons systeem.
Je bent ook niet veroplicht mee te doen met stokken en messen in onze school.
Sommige mensen vinden het geweldig, daar naast is het een traditie in de Chinese martial art.

We trainen in de zomervakantie altijd gewoon door met een vakantie rooster.
Er wordt dan in verschillende groepen getraind, we doen dan stokken messen, dummy
en gewoon Chi Sau en sparring.
Enkel in de zomer vakantie wordt met stokken getraind, met messen kan men in de gewone les ook uiteraard.
Ik vind het erg goed als mensen in de les het laatste half uur in de scholen zelf ook initiatief nemen om te gaan sparren of met messen te gaan trainen.

Silvano Bonafe

 

Home