Wing Chun Holland - Logo

Het nieuwe logo van de vereniging: Wing Chun Holland.

Tekst in Chinees: Wing Chun Holland Kung Fu

Oranje staat ook voor Holland en deze kleur zie ik nergens terug in andere Wing Chun verenigingen en daarom weer origineel.

Vanaf 12 November 2018

Van Wing Chun naar Wing Chun, lees meer hier !

 

Logo

Wing Chun Keun = Prachtige Lente Boksen, (Keun, kan ook vuist betekenen dat ligt aan de context)

Wong Shun Leung
(Naam van de Grootmeester en de stooming die wij volgen.)

Ip Man tekst: De rechterregel lees je eerst en daarna de linkerregel: "Draag het Wing Chun onveranderd over om te verzekeren dat de volgende generatie sterker is."

 

Horizontale Logo "Wong Shun Leung wing Chun Keun"

Sinds 14 Juli 2013 gebruik ik mijn eigen Chinese karaktes.
Wing Chun Keun, deze is door Mark Bosmans gemaakt en door mij verder grafisch uitgewerkt.

 

Silvano Bonafe

De schrijfwijze van Wing Chun

Het meest opvallende is de schrijfwijze die wordt gehanteerd. Of beter gezegd de vertaling.
Eigenlijk moeten alle westerse vertalingen en schrijfwijzen goed gerekend worden.
De schrijfwijzen zijn ontstaan uit het vertalen van de klank van het Chinese karakter in een westers fonetisch schrift.
"Wing Chun" is de origineelste en eigenlijk fonetisch gezien de meest correcte vertaling.

Wing Chun, Wing Tsun, Wing Tchun, Ving Chun Wing Tjun of Wing Chun.
Allemaal verschillende spellingen voor één en dezelfde gevechtskunst afkomstig uit het zuidoosten van China.
Het gaat altijd om fonetische vertalingen naar westers schrift van deze twee karakters,
met uitzondering van een paar richtingen uit Kanton.
De karakters op deze wijze geschreven betekent Prachtige Lente

Aangezien de afkorting WC nogal hilariteit onder tegenstanders veroorzaakte heeft grootmeester Ip Man
de schrijfwijze verandert naar Wing Chun. Ook vond hij de letter V van victory (overwinning) toepasselijk.
De Wing Chun Athletic Association in Hong Kong, welke opgericht is in 1967 gebruikt deze schrijfwijze als eerst.
Ook Sigung Wong Shun Leung maakte gebruik van de term Wing Chun bij de aanduiding van zijn school.
De gebruikte schrijfwijze is echter geen garantie voor de kwaliteit. Hiervoor is meer nodig dan een naam alleen.

Kung Fu wordt zeker in Zuid-China en in het Westen veelal geassocieerd met Chinese vechtkunst.
Letterlijk vertaald komt Kung Fu echter overeen met:
( Vaardigheid verkregen door hard werken )
een begrip dat op vele zaken in het leven van toepassing kan zijn.
Aan Wong Shun Leung werd gevraagd wat de grootste bedreiging is voor het Wing Chun.
Wong Shun Leung antwoordde:
Onvoldoende training en overtuigde dat hard werken noodzakelijk is om succesvol te zijn.

Ip Man heeft in 1950 de naam veranderd van Eeuwige Lente naar Prachtige Lente.

 

Silvano Bonafe

 

Home